Tuberías Sanitario reforzado

Tuberia Reforzada sanitaria 3 mt 2" x 3,2

5 und

Tuberia Reforzada sanitaria 3 mt 3" x 3,2

5 und

Tuberia Reforzada sanitaria 3 mt 4" x 3,2

1 und

Tuberia Reforzada sanitaria 3 mt 6" x 4,0

und